Panaszkezelési eljárás

Ez a panaszkezelési eljárás (továbbiakban panaszkezelési eljárás) tartalmazza a vásárló áltat a mirek bútor online áruházában megvásárolt termékek reklamációjának menetét és feltételeit:

Mirek s.r.o., székhely: Južna trieda 82, Košice, 040 01, Szlovákia

Cégjegyzékszám: 48 286 320

Közösségi adószám: SK2120119914                           

Elérhetőség: Južna trieda 82, Košice, 040 01, Slovensko

telefonszám: 0036 308 871 126 

E-mail cím: info@butormirek.hu

Letölthető: Reklamációs űrlap

 

1.  Milyen hibákért vállalunk felelőséget? 

1.1.    Mint szolgáltató vállaljuk a felelőséget azért, hogy azt a terméket kapta meg amit megrendelt, valamint a termék hibátlan. Ami azt jelenti, hogy a termék átvételkor:

- a megfelelő mennyiségnek, méretnek és súlynak megfelel

- megfelel a jogi követelményeknek 

- a megjelölésnek megfelelő célt szolgálja

- megfelel a megegyezett minőségnek, amit az érvényes jogszabályok az ilyen típusú árukra előírnak

- nincs jogi hibájuk, azaz a termékek nem rendelkeznek harmadik fél általi tulajdonjoggal, valamint a termékek a megfelelő használathoz szükséges dokumentumokkal vannak ellátva. 

Továbbá felelőséget vállalunk azért, hogy ezek a hibák a jótállási időn belül ne jelenjenek meg. A törvény által előírt jótállási időn túl nem vállalunk garanciát a minőségre. 

1.2   A  termék eredeti színe és az elektronikai berendezés kijelzőjén megjelent színárnyalatbeli eltérések nem tekinthetőek a termék hibájának. Ha a termék nem felel meg elvárásainak, a termék átvételétől számított 14 napon belül jogában áll elállni a szerződéstől, az általános szerződési feltételek 8. pontjának megfelelően. 

 

2.  Mennyi a jótállási idő?

2.1.    Az új, nem használt termék jótállási ideje átvételtől számított 24 hónap, vagy a termékhez kiállított dokumentumoknak vagy további reklám információknak megfelelő hosszabb jótállási idő. 

A használt termék jótállási ideje átvételtől számított 12 hónap. 

2.2.     Ha a termék új termékre való cseréje vagy javítása történt, vagy a termék valamelyik részének cseréje történt, ebben az esetben új jótállási idő érvényes. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, míg a terméket a hiba oka miatt nem tudta használni, vagy amíg a termék javítás alatt volt.  

3. Milyen jogai vannak a hibás teljesítés által?

3.1.     A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait a Csehországi Polgári törvénykönyv 2099 - 2117 §, valamint 2165 - 2174 § érvényesítheti.

3.2.     A fentebb leírtaknak megfelelően a következő jogai vannak: 

a)         A hiányosságok pótlása 

Amennyiben kevesebb mennyiségben adjuk át a megrendelt termékeket, mint a megrendelésben szerepelt, vagy a nem teljes megrendelést kézbesítjük, jogában áll a megrendelése pótlására. 

b)        Árkedvezmény a megadott összegből 

Ha az áru átvételének pillanatában a termék hibás, valamint a jótállási időn belül keletkezett a hiba, az áru eredeti árából árkedvezményt igényelhet.

c)         Az áru cseréje vagy a hibás eleme cseréje 

Az áru cseréjét vagy a hibás elem cseréjét akkor igényelheti, ha az nem arányos a hiba jellegével (ha nem lehetséges a javítása)

A termék cseréjének joga nem lehetséges, ha csak egy része hibás. Ha a jótállás elbírálása közben arra a megállapításra jutunk hogy a terméknek csak egy része sérült, csak ennek a résznek a cseréje jön létre.  

A használt terméknek vagy az árcsökkentett terméknek a cseréjét nem igényelheti. E helyett árkompenzációt igényelhet. 

d)        Javítás 

Ha a termék javítható, joga van az ingyenes hibaelhárításra. Ha a reklamációs eljárás alatt arra a tényre jutunk, hogy a terméket nem lehet megjavítani, haladéktalanul értesítjük önt erről, valamint a reklamáció másfajta megoldását választhatja. 

e)         Pénzvisszafizetés (szerződéstől való elállás)

Pénzvisszafizetést csak abban az esetben igényelhet, ha: 

-       hiányos vagy hibás terméket kapott, vagy 

-       ha nem tudjuk elhárítani a hibát, aminek következtében a terméket nem tudja használni, vagy nem tudjuk a terméket kicserélni (pl. a teméket már nem gyártjuk), vagy 

-       a terméket javítás után nem tudja rendeltetésszerűen használni az ismétlődő hibák miatt (ugyanazon hiba előfordulása legalább kétszeri javítás után), vagy 

-       ha a terméken több hiba keletkezik (legalább három hiba egyidejű eltávoítása, melyek közül mindegyik megakadályozza a termék használatát) , vagy

-       nem teljesítjük a panasz elbírálásának határidejét/ nem találunk megoldást 30 napon belül a panaszra.  

3.3.     A visszaküldés vagy a pénzvisszafizetés feltételei (vásárlástól való elállás joga), hogy a terméket olyan állapotban küldi vissza, ahogyan azt átvette. Kivételt jelent, ha:

a)   a hiba megvizsgálásának következtében történt a változás, 

b)   ha a hiba észrevétele előtt hassználta már a terméket,     

d)    ha a terméket eladta, használta a hiba bejelentés előtt, vagy megváltozott a termék a használat során, ha csak részleges használata történt, akkor visszaküldheti azt a részt ami még visszaküldhető, csak ezért a részért igényelhet pénzvisszafizetést  

 

4.  Mikor nem lehet a hibák teljesítését gyakorolni? 

4.1.     Nem jogosult a hiba teljesítésre, ha: 

-     ha a termék átvétele előtt már tudott a hibáról; vagy

-     ha a sérülést ön okozta; vagy

-     ha letelt a jótállási idő.

4.2.   A garancia és a hibákért való felelőség nem vonatkozik:   

-        opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

-     vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali;

-    a leárazott termékek  věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

-     věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Hogy járjon el a jótállás érvényesítésénél?

5.1.     A reklamációt mindenféle halogatás nélkül jelezze, amint a hibát észlelte.  

5.2.     A reklamációt a cég címére várjuk, ami egyben a cég székhelye is. 

5.3.     A reklamáció ajánlott menete:

-     a reklamáció gyorsabb lebonyolítása érdekében telefonon, e-mailben vagy írásban értesíthet minket;

-     ugyanakkor tanácsolt minket értesíteni arról, a hibaelhárításnak melyik formáját választotta, igényli-e a panaszkezelési eljárás során a további hiányzó termékek kiszállítását, árkedvezményt igényel, az áru cseréjét igényli, javítást szeretne, pénzvisszafizetést, esetleg a polgári törvénykönyv alapján meghatározott további jogokkal él; 

-     A hibás árut küldje el a kitöltött reklamációs űrlappal együtt (utánvétes küldeményeket nem veszünk át) a cég székhelyére, a visszaküldött árut kérem alaposan csomagolja be, hogy a termék visszaküldés során ne sérüljön; 

-     A visszaküldött termékhez csatolni kell a vásárlást bizonyító dokumentumot, a számla másolatát vagy egyéb más dokumentumot ami igazolja a termék megvásárlását, a kitöltött reklamációs űrlapot a hiba pontos leírásával és a reklamáció kívánt megoldásával. 

Ha nem teljesíti a kérelem valamelyik pontját, vagy hiányzik bármelyik dokumentum a fentebbi felsorolásból nem zárja ki a reklamáció pozítiv elbírálását.  

5.4.     A panasz benyújtásának kezdete a hiba bejelentésének a napja. 

5.5.     A beérkezett panasz elbírálása azonnal megkezdődik, legkésőbb 3 munkanapon belül. Ezen időbe nem tartozik bele az esetleges szakértői vélemény kikérése. A panasza az esetleges hiba elhárításának feldolgozásával haladéktalanul megtörténik, legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül, ha nem történik más megegyezés. 

5.6.    Ha olyan lehetőséget választ, melyet objektív okokból nem teljesíthetünk (nem megjavítható hibák, vagy a cseréje nem lehetséges), haladéktalanul értesíteni fogjuk. Ebben az esetben a reklamációs eljárásnak másik lehetőségét választhatja.  

5.7.    Panaszának elbírálása során írásos értesítést kap a panasz benyújtás kezdetéről, tartalmáról és a kárrendezési folyamatának igényléséről. Továbbá (a panasz elbírálása után) visszaigazolást kap a panasz kezelésének módjáról és dátumáról, beleértve a javítás megerősítését és időtartamát, adott esetben az igény elutasításának írásbeli indoklását. 

5.8.     A polgári törvénykönyvnek megfelelően jogában áll kártérítési költségeinek visszaigénylésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy panaszának kártérítési költségeit az írásbeli visszaigazolástól számított egy hónapon belül igényelheti. 

  

Eme panaszkezelési eljárás 2019.01.01.-től lép életbe

Product added to wishlist
Product added to compare.